Dane teleadresowe

Siedziba Spółki

CSN-STANEL automatyka sp. z o. o.
ul. Powstańców 64b
31-670 Kraków


tel.:  +48 12 210 06 70
tel.:  +48 12 210 06 71
fax:  +48 12 210 06 79
e-mail:  biuro@csn-stanel.pl


NIP    677-10-19-294

Organ rejestrowy:
Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy
numer KRS 0000127690

Wysokość kapitału zakładowego: 851 000,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 851 000,00 PLN


Zarząd Spółki

pkt2.JPG  mgr inż. Wojciech Nowak - Prezes Zarządu
pkt2.JPG  mgr inż. Kazimierz Cebulewski - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
pkt2.JPG  mgr inż. Aleksander Kempa - Wiceprezes Zarządu ds. Automatyki
pkt2.JPG  mgr inż. Andrzej Szumera - Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania
pkt2.JPG  Barbara Gąsior - Członek Zarządu - Kierownik Biura